УкраїнськаРусский

Реєстрація Юридичної Особи

      Для початку власної справи недостатньо просто хорошої ідеї та гарних інвестицій. Крім цього, необхідно пройти цілу низку офіційних процедур пов’язаних із реєстрацією юридичної особи чи суб’єкта підприємницької діяльності. Реєстрація юридичної особи – складна процедура, пов’язана із вчиненням цілої низки дій в органах державної влади. Її необхідність передбачена в законодавстві України – в ст. 80 “Цивільного Кодексу України від 16.01.2003, № 435 – IV” зазначено, що “Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.”

      Передусім необхідно зазначити, що порядок здійснення реєстрації юридичної особи в Україні регулюється Законом України «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», Господарським кодексом та цілою низкою інших законних і підзаконних нормативно-правових актів. Відповідно до вітчизняного законодавства, всі юридичні особи поділяються на юридичні особи публічного чи приватного права. До першого типу належать ті юридичні особі які створюються розпорядчими актами органів державної влади, до другого типу – ті, які створюються фізичними або юридичними особами на підставі установчих актів в порядку визначеному законодавством України.

          Відповідно до Закону України «Про господарські товариства», реєстрація юридичної особи може здійснюватися різних організаційно-правових формах. Найпопулярнішими видами юридичних осіб в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю та Приватне підприємство.

             Для реєстрації юридичної особи, необхідно надати наступні відомості:

 • Паспорті дані засновника (-ів)
 • Дані про юридичну адресу реєстрації юридичної особи, а також документ, що підтверджують право на її використання з такою метою (договір оренди і т.п, в разі, якщо адресою реєстрації юридичної особи не є адреса місця постійного проживання одного із засновників).
 • Види діяльності, якими планують займатися засновники після реєстрації юридичної особи
 • Нотаріальна довіреність від кожного із засновників окремо, на уповноваження особи для здійснення дій пов’язаних з державною реєстрацією  юридичної особи

          Статут юридичної особи  і рішення (протокол установчих зборів) засновників про створення юридичної особи готуються нашими юристами, після отримання необхідної інформації щодо майбутньої діяльності підприємства.

                            Порядок реєстрації юридичної особи складається з цілої низки етапів, які буде розглянуто нижче:

    (I) ЕТАП. РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА. Для проведення державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору необхідно подати такі документи:

 • Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (Форма №1);
 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;
 • Два примірники установчих документів(статут);
 • Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації  юридичної особи.
 • Нотаріальна довіреність від кожного із засновників окремо, на уповноваження особи для здійснення дій пов’язаних з державною реєстрацією  юридичної особи

      Усі документи повинні бути складені державною мовою, реєстраційна картка заповнена друкованими літерами. В разі, якщо усі документи складені та підготовлені відповідно до вимог, державний реєстратор протягом 3-х робочих днів повинен видати Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

     (II) ЕТАП. РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УПРАВЛІННІ СТАТИСТИКИ. Для того що зареєструватися в управлінні статистики необхідно:

 •  Запит встановленого зразка;
 •  Ксерокопія Виписки;
 •  Квитанцію про оплату послуг;
 •  Просту копію довіреності (-ей) на уповноваження особи для здійснення дій пов’язаних з державною реєстрацією  юридичної особи;

      Протягом 1-2 робочих днів ви отримуєте на руки Довідку ЄДРПОУ (довідка статистики) та, в разі потреби, завірені копії    довідки статистики, а також Лист про взяття на облік в управлінні статистики

      (III) ЕТАП. РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ. Для реєстрації у пенсійному фонді потрібно подати:

 • Заповнену заяву (отримати її можна на місці)
 • Копію Виписки
 • Копію Статуту
 • Просту копію довіреності (-ей) на уповноваження особи для здійснення дій пов’язаних з державною реєстрацією  юридичної особи.

 Після завершення процедури реєстрації юридичної особи, засновник (-и) отримують на руки наступні документи:

 •  Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 •  Один примірник  зареєстрованого Статуту юридичної особи
 •  Довідку ЄДРПОУ (довідка статистики)
 •  Лист про взяття на облік в управлінні статистики
 •  Довідку про взяття на облік в Пенсійному фонді

 Після завершення цих етапів Ви можете розпочинати ведення свого бізнесу.