УкраїнськаРусский

Міжнародне право

Проголошення Акту незалежності  1991 року, спричинило появу на світовій політичній арені нового суб’єкта міжнародного права – України. Це дало змогу нашій державі самостійно укладати двосторонні та багатосторонні міжнародні договори. На сучасному етапі Україна, приєдналася та ратифікувала велику кількість різноманітних конвенцій,  декларацій. Беззаперечним фактом є те, що наша держава здійснює та розвиває активну діяльність у сфері міжнародних відносин. У статті 9 Конституції України від 26.08.1996 №254к/96-ВР зазначається що “Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України”, також подібні норми права містяться в багатьох інших законах та кодексах. Саме тому сучасні юристи повинні володіти комплексними знаннями як національного так і міжнародного права.

 

У сфері міжнародного права наша фірма надає наступні послуги:

  • Письмові консультації у сфері Міжнародного права;
  • Звернення до Європейського Суду з захисту прав людини;
  • Укладання Договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
  • Аналіз та перевірка міжнародних договорів;
  • Реєстрація шлюбів з іноземцями, тощо.